RUT tjänster från Ditt liv AB

Hushållsnära tjänster och RUT-arbeten i Njurunda

Ditt liv AB är ett Hemtjänst företag som erbjuder RUT-arbete som komplitering till hemtjänst eller en början innan man vill ansöka om hemtjänst

Vi fungerar som ett stöd och avlastning i våra kunders vardag och utför tjänster som är berättigade till RUT-avdrag.

Vad räknas som RUT?

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets huvudsysslor och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

RUT kostar 400 kr/timme och du får tillbaka 50% via RUT-avdraget

Nedan finns ett antal exempel på vad som räknas som RUT-arbeten.

Sällskap

äldre sällskap

Promenader

promenader

Hemstädning

home-care-carlsbad

Trädgårdsskötsel (För hemtjänst kund)

Active senior woman potting some plants in terracotta pots on a counter in backyard. Senior female gardener planting flowers in pots

Snöskottning (för hemtjänst kund)

snow-removal-senior-health-shoveling-EZBZ447072

Matlagning

caregiver-cooking-with-senior
Mer om RUT-avdrag

LOV är en lag som reglerar vad som gäller för kommuner och landsting när de vill införa kundval inom hälsovård och socialtjänster. För dig som har fått hemtjänst beviljad innebär det en möjlighet att själv få välja vem som ska utföra ditt stöd.

Villkor för att få RUT-avdrag

För att du ska kunna ta del av rutavdraget behöver du uppfylla en del villkor och lämna korrekta uppgifter till utföraren som du har anlitat. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid 2016 års ingång. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

1: Krav på dig som köpare

 
Nummer 1
 

Krav på dig som köpare

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
  • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
  • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
 
 

2: Bostaden

Nummer 2
 

Bostaden

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

3: Krav på utföraren

Nummer 3

Krav på utföraren

Din Service i Njurunda har F-skatt vilket gör att du säkert och trygt kan anlita oss för dina RUT-tjänster. Det avdrag som du får göra för arbetet motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

4: Arbetet måste ge rätt till RUT-avdrag

Nummer 3

Arbetet måste ge rätt till rutavdrag

Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rutavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Se exempel på rutarbete ovan. 

© 2022 Ditt Liv Ab