Vad är hemtjänst?

Hemtjänstens uppgift är att underlätta i ditt boende, så du kan bo kvar i din hemmiljö så länge som möjligt och kunna leva ett självständigt liv. Hjälpen beviljas av insatser efter dina behov och utformas tillsammans med dig så att du fortfarande bestämmer och har kontroll över ditt eget liv. Vi ska vara det stöd du behöver för att må bra och känna dig trygg.

1 oktober 2012 blev det Fritt val inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Fritt val införs med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Hur får jag hemtjänst?

Behöver du hemtjänst måste du ansöka om det. Det krävs alltid att du själv önskar få hjälp för att en utredning ska kunna göras. Ta kontakt med en biståndshandläggare, på kommunen. Telefon 060-19 25 50 (Telefontiderna kan variera) Det är biståndshandläggaren som beviljar hemtjänst som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Stödet är behovsprövat och du betalar utifrån hur mycket hjälp du behöver, vilka insatser och hur stor inkomst du har. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer.

All hemtjänst är i grunden finansierad via skattemedel. När du väl fått ett beslut bestämmer du själv om du vill att just vi på hemtjänst Ditt liv AB ska utföra din hemtjänst. Prata med oss eller med din biståndshandläggare.

© 2022 Ditt Liv Ab